Suhteet & seksi

Näytetään blogin kirjoitukset, joissa aiheena on matematiikka.

Näin isät voivat kehittää poikiensa älykkyyttä  10

Pisa-sota alkaa laantua. Liian suuri osa pojista saa taas rauhassa syrjäytyä.

Joidenkin miesten mielestä koulun suurin ongelma on se, etteivät opettajat pissaa seisten.

Jos opettajilta kysyy, ja kukaanhan ei kysy, on vastaus työ. Monen opettajan mielestä pojat ovat liian laiskoja.

Suomalaisten tyttöjen ja poikien osaamisen ero luonnontieteissä, lukemisessa ja luovassa ongelmanratkaisussa on OECD-maiden, eli kehittyneiden maiden, suurin.

Ennen luultiin, että jotkut ovat hyviä matematiikassa, toiset kielissä. Yhä useammissa tutkimuksissa on selvinnyt, että varsinkin silloin, kun on kyse kouluosaamisesta, lukeminen ja laskeminen korreloivat selvästi.

Eli se joka laskee hyvin, yleensä myös lukee sujuvasti. Jolla on ongelmia matematiikassa, on usein vaikeuksissa myös kirjainten kanssa.

Oppimista saattaa selittää parhaiten yleisälykkyys (ns. GI eli general intelligence), joka alkaa olla maailmalla yleisin mitattava älykkyyden ja lahjakkuuden muoto. Nykyajan työelämässä, ja muussakin elämässä, on yhä vähemmän tilaa kapealle älykkyydelle.

Miten älyä voi kehittää?

Lukemalla lapselle ja näyttämälle hänelle esimerkkiä lukemisen nautinnosta.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan lapsen kognitiivisten kykyjen kehitystä 10-16 -vuotiaana selitti eniten lukeminen, erityisesti lukemisen harrastaminen huvin ja nautinnon vuoksi (”reading for pleasure”). Esimerkiksi soittoharrastuksesta ei ollut samanlaista hyötyä. Lukemisen harrastaminen ennusti lapsen menestystä jopa enemmän kuin vanhempien koulutus.

Isien kannattaa edelleen viedä lapsiaan fudistreeneihin ja viulutunneille, mutta jos oikein haluaa panostaa lapsen kognitiivisiin taitoihin, fiksuinta on ryhtyä lukemaan.

Mikä parasta, runsas lukeminen ei pelkästään paranna lukutaitoa, sanavarastoa ja yleisiä kognitiivisia taitoja, vaan se parantaa jopa matematiikan osaamista!


Naisten matematiikkaa  14

Naisen logiikka, naisten jalkapallo ja naisten parkkipaikat. Mitä yhteistä näillä kaikilla on? Usko naisen huonommuuteen analyyttisissä tai avaruudellisissa (hahmotus)tehtävissä. Olen nauranut youtuben naisten ajotaitonäytteille ja tiedän naisia, joiden mielestä matematiikka ei kuulu yleissivistykseen. Toisaalta tunnen aika monta erittäin hyvää taskuparkkeeraajaa, suunnistajaa, päässälaskijaa ja suunnittelijaa. Mimmejä siis.

Naisten matematiikan osaaminen on sitä parempaa, mitä vähemmän kukaan on uskotellut heidän olevan siinä miehiä huonompia. Tyttökoulun käyneet naiset ovat muita parempia matematiikassa ja muutenkin itsevarmempia.

Sukupuolierot matematiikassa pienenevät, mutta yksi linnake pysyy: avaruusmatikka, väittävät tutkijat. Miehet ja naiset hahmottavat tilan eri tavoin. Virtuaalisessa labyrintissä naiset suunnistavat maamerkkien avulla, miehet ilmansuuntia hahmottamalla. Miehellä aktivoituvat sekä vasen että oikea aivopuolisko, naisella vain oikea. Korkeat testosteronitasot korreloivat paremman avaruudellisen hahmottamisen ja heikomman sanallisen ilmaisukyvyn kanssa.

Yksi syy miesten kolmiuloitteisten toimintojen paremmuudessa on sen pienen eron vahvistamisella. Tyttöjen ja poikien erot ovat varsin pienet tai lähes olemattomat elämän alussa. Poikien leikit harjaannuttavat tilan haltuunottoa. Kaivinkoneleikit auttavat oikeasti kauhakuormaajan käyttöä isona. Tai pallonheitto, liaanissa flengaaminen, palikoiden rakentelu. Samoin kuin nukke- ja perheleikit hiovat sosiaalisia taitoja. Kulttuurissamme on jotakin, mikä voimistaa jakaantumista sukupuolileireihin (Suomen työmarkkinat ovat huippuluokkaa naisten ja miesten töihin jakautumisessa, tasa-arvon mallimaassa).

Kehittyneissä maissa naiset menestyvät matematiikassa yhtä hyvin kuin miehet.

http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiedeuutiset/matematiikan-osaaminen-ei-riipu-sukupuolesta

Suomessa on tutkittu paljon nuorten äidinkielen taitoja. Tytöt ovat rutkasti edellä poikia, arvosanoissa vain noin numerolla, mutta oikea suorituskyky jää pojilla kahden numeron päähän. En usko että kaikki suomalaiset miehet ovat jotenkin autistisia. Tytöiltä vaaditaan enemmän ja heitä kannustetaan paremmin kielen ihmeelliseen maailmaan.

Matematiikassa pojilta vaaditaan enemmän. Taidoiltaan vaatimattomammat joutuvat ehkä liian koville, mutta lahjakkaammat hyötyvät tästä. Vaadin tiukempaa matikkaa tytöille. Mm.: http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2006/002

Jos jotkut naiset eivät opi taskuparkkeerausta, voi syy toki löytyä naisen älyn rajoittuneisuudesta, mutta myös itseluottamuksen ja harjoittelun puutteesta. (Etenkin vanhemmissa ikäluokissa löytyy myös miehiä, jotka menestyvät loistavasti työelämässä, mutta eivät osaa keittää kananmunaa tai ottaa omia sukkia laatikosta.) Jos naiset eivät saa fysiikan Nobel-palkintoja, voi syy olla huonommissa kyvyissä, mutta voi se olla jossain muuallakin. Syy-seuraus -suhteiden tarkastelu ei aina osoita kaikkien naisten logiikalla ilkkuvien miestenkään mahtavia logiikan taitoja. Vai johtuuko naisten pidempi tukka siitä, että heillä sukupuolena on parempi hiustenkasvu?