Ruotsin tv:n jymyjuttu - Ulkolinja: Stora Enson tuplakirjanpito?

  • WilleWau

Tämä Ruotsin tv:n Suomesta tekemä ja Ylellä 20.6.2013 esitetty dokumentti lähestyy yhdestä näkökulmasta hyvin erikoiselta vaikuttavaa arvomaailmaa. Ainakin näin katu- ja ruohonjuuritason pulliaista. Uskomattomalta vaikuttava kokonaisuus.

- Ulkolinja: Stora Enson tuplakirjanpito? -

"Vuonna 2000 Stora Enso teki historiansa huonoimmat kaupat ostamalla yhdysvaltalaisen Consolidated Papers -yrityksen. Syntyi miljarditappiot, jotka Stora Enso pimitti kirjanpitoonsa, paljastaa yrityksen entinen työntekijä."

Esitetty: To 20.6.2013 klo 22.05 Yle TV1
Katsottu: 7740 kertaa ( Katseltavissa vain Suomessa )
Kesto: 58 minuuttia
Poistuu Yle Areenalta 20.7.2013 mennessä
http://areena.yle.fi/tv/1924749

Toivon mahdollisimman monen taloudesta ja politiikasta kiinnostuneen katsovan kovatasoisen dokumentin.

* * * *

Ehdotankin jo tässä vaiheessa vuotta, dokumentin tekijöille vuoden 2013 suurinta journalismipalkintoa Pohjoismaissa.

Toivottavasti aihe päätyy kattavaan jatkokeskusteluun Suomessa ja Ruotsissa. Kesästä huolimatta. Ja kuulemme esimerkiksi entisen toimitusjohtajan Jukka Härmälän kommentteja asiassa, koska hänen aikakaudelleenhan nuo uskomattomilta vaikuttavat tapahtumat ajoittuvat.

Myrskyn silmään joutunut Stora Enson uusi toimitusjohtaja Jouko Karvinen kertoo tuossa mainiossa dokumentissa, että väitettyjä epäselvyyksiä/väärinkäytöksiä käsiteltiin vuoden 2011 yhtiökokouksessa. Miten ja kuinka paljon? Se olisi nyt erittäin tärkeää tietää.

Case Gerard Goodwyn vs. Stora Enso Finland. Keskuskauppakamarin 29.3.2013 antama päätös. Salainen. Yle Ulkolinja: Stora Enson tuplakirjanpito.
Case Gerard Goodwyn vs. Stora Enso Finland. Keskuskauppakamarin 29.3.2013 antama päätös. Salainen. Yle Ulkolinja: Stora Enson tuplakirjanpito.

Tuosta ohjelmassa kerrotusta kuvan aiheesta ja monesta muusta olisi nyt tärkeää kuulla lisää. Mistä kaikessa tässä kokonaisuudessa mahtaa olla kyse? Maan tavasta? Pohjoismaiden tavasta?

* * * *

Mielenkiintoista seurata ylittääkö dokumentti suomalaisen uutiskynnyksen? Vai vaikenevatko kaikki StoraEnson sanomalehtipaperia käyttävät tiedotusvälineet aiheesta vakaasti? No toivottavasti edes UPM:n sanomalehtipaperia käyttävät uskaltavat avata kommentointia. Vaikkapa nettisivuillaan.

Eduskunnassa on jo aiheesta tehty kirjallinen kysymys hallitukselle:

KK 613/2013 vp - Jari Lindström /ps
Stora Enson kirjanpidon tutkituttaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Vuonna 2000 Stora Enso teki historiansa huonoimmat kaupat ostamalla yhdysvaltalaisen Consolidated Papers -yrityksen. Syntyi miljarditappiot, jotka Stora Enso pimitti kirjanpitoonsa. Tämän ja monia muitakin Stora Enson kirjanpidon vääristämisiä paljasti YLE:n Ulkolinja ohjelma.

On järkyttävää, miten suuryrityksissä voidaan toimia. Stora Enson konsepti oli ohjelmassa esitetyn mukaan vääristellä kirjanpitoaan ja tilinpäätöksiään kirjaamattomilla todellisilla arvonalennuksilla useina vuosina. Arvonalennukset syntyivät epäonnistuneista liiketoimintakaupoista. Yksi niistä oli ainakin Amerikan kauppa, josta syntyi huomattava tappio. Ohjelman lopussa kävi ilmi epäonnistuneita kauppoja olleen muitakin.

Kun arvonalennuksia ei kirjattu vuosittain ajallaan, johti se siihen, että osinkoa maksettiin laittomin perustein.

Yhtiön vuositulos olisi ohjelman mukaan ollut jopa negatiivinen, siis tappiollinen, jos arvonalennuskirjaukset olisivat olleet oikein tehtyjä, joten osinkoa ei olisi voitu laillisesti jakaa. Sitä kuitenkin jaettiin. Eikä pelkästään osingonjako tapahtunut laittomasti, vaan myös johdon palkkaus ja tulospalkkiot tulossidonnaisina vääristyivät. Stora Enso siis maksoi ylisuuria palkkoja ja perusteettomia osinkoja vuosikausia ja teki samaan aikaan tosiasiallisesti tappiota.

Yhtiöllä on kuitenkin ollut tilintarkastus, ja yhtiökokoukset ovat antaneet hallitukselle synninpäästön joka vuosi, mutta miksi kukaan ei ole tehtyihin vilppeihini puuttunut? Onko yhtiön johdolla vastuuta ja voidaanko yhtiön johto vastuuttaa jälkikäteen omistajien harhauttamisesta? Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka vaikea on institutionaalisen sijoittajan tai vielä vähemmän piensijoittajan luottaa annettuihin tietoihin ja tehdä turvallisia sijoituksia. Nythän sijoittajat ovat hyötyneet lyhytaikaisesti, mutta pitkän tähtäimen omistajat voivat joutua kärsimään paljon, ja ainakin työntekijät kärsivät, kun iso luuta leikkaa johdon virheiden takia. Suuri kysymys ylipäätään on, miksi Stora Enson piti lähteä maailmanvalloitukseen Yhdysvaltoihin, josta analyytikot varoittelivat. Kuka kantaa vastuun, sillä näyttää olevan vain työntekijöiden roolina kantaa vastuuta, koska muut ovat jo palkkionsa kuitanneet?

Miten pitkään valhe kantaa ja miten Stora Enson kokonaisuutena käy? Sekä Suomessa että Ruotsissa eläkevaroja, valtion rahaa, on paljon kiinni Stora Ensossa, vankaksi ja hyvin hoidetuksi mielletyssä yrityksessä. Yrityksen on joko pystyttävä muuttumaan tai pystyttävä toimimaan yhteiskuntavastuuta kantaen ja lakeja noudattaen. Vai onko Stora Enson tie noussut pystyyn, jos sijoittajat äänestävät moraalin puolesta? Vai myydäänkö yhtiö palasina muille sijoittajille?

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä selvittääkseen Stora Enson kirjanpitovääristelyt ja saattaakseen lain rikkojat vastuuseen,

miksi kukaan ei ole aikaisemmin puuttunut nyt ilmi tulleisiin vilppeihin,

kuka suojelee ketä ja miksi ja

kuinka valtionohjaus tulee näkymään jatkossa Stora Enson toiminnassa vai luopuuko valtio Storasta hyvän sään aikana ennen suurempia tappioita?

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2013
Jari Lindström /ps

* * * *

Eikä tässä vielä kaikki.

Sen verran paljastan, että dokumentin loppu tulee olemaan meidän pienten yksilöiden kannalta järkyttävä. Erittäin järkyttävä. Joten toivon, että dokumentin aihepiiri murtautuu; kaikella voimallaan, ainakin meidän kaikkien inhimillisesti ajattelevien tietoisuuteen.

Joten, jos huomaatte tai tiedätte aihetta käsitellyn; heti Stora Enson vuoden 2011 yhtiökokouksen jälkeen tai käsiteltävän nyt dokumentin telkkarissa esittämisen jälkeen tiedotusvälineissä. Niin laittakaa kohteliaimmin linkkejä tämän kirjoituksen kommenttiosioon. Myös ruotsin ja englannn ikieliset artikkelit kiinnostavat. Kiitoksin.

* * * *

Tilien ja saldojen avaamisessa piilevät myös eurokriisiin ratkaisemisen avaimet.... Kuinka paljon mätää ja eteenpäin nakitettua hätää pankkiunioniin ollaan lataamassa? Tulevien loppulaskun maksajien sitä tietämättä.

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Kirjoitettaessa soi Pink Floyd

7 kommenttia

CPB

28.9.2013 13:47

Tack Lindström från PS strångt gjort!
...Carola

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

WilleWau

30.9.2013 20:56

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 613/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Jari Lindström /saf:

Vad ämnar regeringen göra föra att reda ut skevheterna i Stora Ensos bokföring och för att ställa de personer som bryter mot lagen till svars,

varför har ingen tidigare ingripit i de oegentligheter som nu har uppdagats,

vilken part skyddar vem och av vilken orsak sker detta, och

vilken form får ägarstyrningen i framtiden i Stora Enso, eller kommer staten att dra sig ur bolaget medan det ännu är möjligt och innan större förluster registreras?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

På grund av den diskussion som igen uppstått i denna fråga anser jag det vara viktigt att man på nytt går igenom dessa händelser och skeden och att behandlingen av detta tema kan fortsätta på ett så öppet sätt som möjligt.

Finansinspektionen har undersökt ärendet åren 2009-2011, först på eget initiativ som en del av den normala marknadsövervakningen på basis av Stora Ensos börsmeddelande och därefter ännu när den utredning som bolagets internrevision utarbetat färdigställts.

Finansinspektionen undersökte bokslutsfrågorna utifrån ett omfattande material från Gerard Goodwyn. Utöver detta undersökte den saken i bolaget på ort och ställe, och begärde tilläggsutredningar och dokumentation av bolaget. Därtill diskuterade representanter för Finansinspektionen med ordföranden för revisionskommittén, den direktören för bolagets interna revision, en utomstående sakkunnig samt bolagets jurist.

Finansinspektionen fann inte stöd för Gerard Goodwyns påståenden. Därför beslöt Finansinspektionen att avstå från ytterligare åtgärder i ärendet. I februari 2011 avslutade Finansinspektionen utredningen.

Efter bolagsstämman 2011 hade bolagets revisionskommitté och styrelse dessutom utnämnt en utomstående sakkunnig, vars utredning inte gav anledning till vidare åtgärder. Finansinspektionen gick även igenom denna utredning år 2012, men den gav ingen anledning för Finansinspektionen att ändra sin tidigare uppfattning.

Moderbolagets bokslut görs upp enligt Finlands bokföringslagstiftning. En nedskrivning ska tas upp i bokföringen om den bokföringsskyldiga anser att värdeminskningen är permanent. I hög grad är det i detta sammanhang fråga om att bolagets ledning estimerar bolagets kommande penningflöden. Bokföringslagstiftningen innehåller inte närmare bestämmelser om vid vilken tidpunkt de kommande penningflödena ska estimeras.

Finansinspektionen har i uppgift att bl.a. övervaka de börsnoterade bolagens bokslutsinformation och den informationsskyldighet som regleringen av värdepappersmarknaden medför. Med stöd av 8 kap. 1 § 7 punkten i bokföringslagen övervakar Finansinspektionen sedan 2005 att de börsnoterade bolagen följer Finlands bokföringslag och IFRS-standarder. Övervakningen av de börsnoterade bolagens övriga informationsskyldighet hör till Finansinspektionen med stöd av 1 kap. 6 § i värdepappersmarknadslagen. Däremot har Finansinspektionen ingen behörighet att övervaka börsnoterade bolag på ett mera allmänt plan eller ta ställning till skattemässiga frågor. Finansinspektionen övervakar inte heller iakttagandet av aktiebolagslagen.

Utredningen av misstänkta lagbrott och väckande av åtal hör till utredningsmyndigheterna och åklagarväsendet, inte till en aktieägare i ett börsnoterat aktiebolag. Finansinspektionen har i detta fall i egenskap av lagstadgad behörig myndighet undersökt ärendet, och en aktieägare ska kunna lita dels på den verksamhet som en myndighet i detta fall utför, dels på det beslut som den har fattat. Rättsstatsprincipen innebär att utövandet av offentlig makt grundar sig på lag och att man i all offentlig verksamhet noggrant följer lagen. Detta gäller också ministrarna.

Solidium Oy, som är ett helt statsägt aktiebolag, ansvarar för ägarstyrningen i Stora Enso till den del det handlar om statens ägarandel. Solidium Oy:s uppgift är dels att stärka och konsolidera det inhemska ägandet i företag som nationellt sett är viktiga, dels att i ett längre perspektiv öka det ekonomiska värdet av sin ägarandel. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys och grunden och det centrala målet för Solidiums placeringsstrategi är att på bästa sätt förvalta den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Solidiums aktieportfölj består av aktier i elva börsnoterade bolag i vilka Solidium är minoritetsägare. Stora Enso hör till en av dem (statens ägarandel är 12,3 %). Solidiums ägarportfölj utvecklas i enlighet med Solidiums uppgift och med beaktande av förhållandena på marknaden.

Helsingfors den 16 juli 2013
Utvecklingsminister Heidi Hautala

* * * *

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jari Lindströmin /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 613/2013 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä selvittääkseen Stora Enson kirjanpitovääristelyt ja saattaakseen lain rikkojat vastuuseen,

miksi kukaan ei ole aikaisemmin puuttunut nyt ilmi tulleisiin vilppeihin,

kuka suojelee ketä ja miksi ja

kuinka valtionohjaus tulee näkymään jatkossa Stora Enson toiminnassa vai luopuuko valtio Storasta hyvän sään aikana ennen suurempia tappioita?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Asiasta uudelleen virinneen keskustelun vuoksi näen tärkeäksi, että nämä tapahtumat ja vaiheet kerrataan ja että teeman käsittelyä voidaan jatkaa mahdollisimman avoimena.

Finanssivalvonta on tutkinut asian vuosina 2009-2011 ensin omasta aloitteestaan osana tavanomaista markkinavalvontaa Stora Enson pörssitiedotteen perusteella ja vielä yhtiön sisäisen tarkastuksen teettämän selvityksen valmistuttua.

Finanssivalvonta tutki tilinpäätöskysymyksiä Gerard Goodwynin lähettämän laajan materiaalin perusteella. Lisäksi se tutki asiaa yhtiössä paikan päällä ja pyysi yhtiöltä lisäselvityksiä ja dokumentaatiota. Lisäksi Finanssivalvonta keskusteli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan, yhtiön sisäisen tarkastuksen johtajan, ulkoisen asiantuntijatahon sekä yhtiön lakimiehen kanssa.

Finanssivalvonta ei löytänyt tukea Gerard Goodwynin väitteille. Finanssivalvonnan johtopäätös oli, ettei se nähnyt perusteltua syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Selvittely päätettiin Finanssivalvonnassa helmikuussa 2011.

Yhtiökokouksen 2011 jälkeen yhtiön tarkastusvaliokunta ja hallitus olivat vielä nimittäneet ulkopuolisen asiantuntijan, jonka tekemä selvitys ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin. Finanssivalvonta kävi tämänkin selvityksen läpi vuonna 2012, mutta se ei antanut Finanssivalvonnalle perusteita muuttaa aiempaa käsitystään.

Emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan. Arvonalentumistappio tulee kirjata, mikäli arvonalentuminen on kirjanpitovelvollisen mielestä pysyvää. Arvonalentumistestaukset vaativat suuressa määrin johdon harkintaa tulevista rahavirroista. Kirjanpitolainsäädäntö ei tarkemmin sääntele sitä, milloin testaukset on suoritettava.

Finanssivalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa listayhtiöiden tilinpäätösinformaatiota sekä arvopaperimarkkinasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuutta. Finanssivalvonnan toimivaltaan kuuluu vuodesta 2005 lähtien Suomen kirjanpitolain ja IFRS-standardien noudattamisen valvonta listayhtiöissä kirjanpitolain 8 luvun 1 § 7 momentin nojalla. Listayhtiöiden muun tiedonantovelvollisuuden valvonta kuuluu Finanssivalvonnan toimivaltaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 6 §:n nojalla. Sen sijaan Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa valvoa listayhtiöitä yleisemmin eikä ottaa kantaa verotuksellisiin kysymyksiin. Finanssivalvonta ei valvo myöskään osakeyhtiölain noudattamista.

Epäiltyjen lainrikkomusten tutkinta ja syytteeseenpano ovat tutkintaviranomaisten ja syyttäjälaitoksen tehtäviä, eivät listatun osakeyhtiön osakkeenomistajan. Finanssivalvonta on tässä tapauksessa lain mukaan toimivaltaisena viranomaisena tutkinut asian, ja osakkeenomistajan on voitava luottaa tällaisen viranomaisen toimintaan ja sen nojalla tehtyyn päätökseen. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tämä koskee myös ministereitä.

Stora Ensossa valtion omistusosuuden omistajaohjauksesta vastaa Solidium Oy, joka on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana. Stora Enso on yksi Solidiumin salkkuyhtiöistä (valtion omistusosuus 12,3 %). Solidiumin omistussalkkua kehitetään Solidiumin tehtävän mukaisesti ja markkinaolosuhteet huomioiden.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2013
Kehitysministeri Heidi Hautala

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

WilleWau

8.10.2013 17:12

Ja tänään sitten myös Helsingin Sanomat käsitteli aihetta isosti: http://www.hs.fi/talous/Selvitykset+vapauttavat+Stora+Enson+v%C3%A4itetyst%C3%A4+kirjanpidon+peukaloinnista/a1381120511065

Mielenkiintoista olisi nyt kuulla Svt:n kanta asiaan.

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

WilleWau

8.10.2013 17:31

Ohjelma katsottavissa edelleen Svt:n sivuilla osoitteessa:
http://www.svt.se/dokument-inifran/dubbel-bokforing
- vain ruotsiksi, vaan tekstityksen päälle kytkemällä sutki savolainenkin pääsee jyvälle, mistä kaikesta puhutaan.

SvD Näringslivetin blogissa - Märkligt Stora Enso:
http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/06/04/markligt-stora-enso/

ja sama aviisi Wallenberg har ansvar för Stora Ensos fallerade affärer:
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/wallenberg-har-ansvar-for-stora-ensos-fallerade-affarer_8183820.svd

Kukahan on lopulta oikeassa?

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

WilleWau

9.10.2013 07:43

Nähtävästi tämä 3.10.2013 Ylen FST Spotlightin jakso aiheutti aiheen uudelleen aktivoitumisen:
http://arenan.yle.fi/tv/2016000
Katsottavissa vielä 24 päivän ajan.

Osakkeenomistajien yhdistykset Suomessa ja Ruotsissa vaativat järeämpää tarkastustoimintaa Stora Ensossa: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/10/03/lagg-korten-pa-bordet-stora-enso

Tuossa Hesarin jutusssa mietityttää se, että juristit on laitettu tutkimaan ja lausumaan kirjanpitoon liittyvästä asiasta. Tai juuri sen takia. ; - )

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Anonyymi

5.12.2021 10:34

Täältä löydät pian seksiä, suhteita, Deittailua --> http://dating24.me

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta Cityssä tai Facebookissa, luo tunnus Cityyn. Se käy käden käänteessä ja on täysin ilmaista.

Luo ilmainen tunnus